ANBI

Bach in Monnickendam is met ingang van 1 januari 2017 door de Belastingdienst aangewezen als culturele ANBI-instelling.

Giften van particulieren aan culturele ANBI-stichtingen zijn voor 125% aftrekbaar bij de aangifte van de inkomstenbelasting.
Dus bij een gift van 100 euro mag een bedrag van 125 euro worden afgetrokken.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 150% van het bedrag van de gift aftrekken.

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om een periodieke gift te doen kunt u gebruik maken van dit formulier.
Het voordeel van een op deze manier vastgelegde gift is dat er geen drempel geldt voor de aftrekbaarheid van de gift.
Voor hulp bij de invulling van dit formulier kunt u contact opnemen met Bertien van der Kolk (info@bachinmonnickendam.nl).

Zie verder de website van de Belastingdienst.

Algemene gegevens

Naam: Stichting Bach in Monnickendam
KvK nummer: 37.128.740
RSIN: 817412232
Bankrekening: NL62 RABO 0128 8496 65
Adres: Kerkstraat 6, 1141Bh Monnickendam
E-mail adres: info@bachinmonnickendam.nl
Telefoon: 06 8187 4222
Bestuurssamenstelling

  • Tijmen de Bree (Monnickendam), voorzitter
  • Marten Horjus (Monnickendam), secretaris
  • Bertien van der Kolk (Monnickendam), penningmeester

Beloningsbeleid bestuur Bestuurders ontvangen geen enkele beloning, in welke vorm dan ook.
Artistieke leiding: De artistieke leiding ligt bij de oorspronkelijke initiatiefnemers van de serie, Maria van Nieukerken (dirigent) en Wim Dijkstra (organist). Zij zijn samen verantwoordelijk voor de programmering, het engageren van musici en de artistieke kwaliteit.

Beleidsplan

Doelstelling Activiteit
Bijdragen aan de culturele agenda van Waterland De Bach in Monnickendam concertserie is inmiddels bezig met zijn veertiende jaargang. De serie heeft inmiddels landelijke bekendheid, getuige het feit dat we bezoekers aantrekken uit de hele Randstad en daarbuiten. Ook zien we regelmatig toeristen die Monnickendam bezoeken.
Aanbieden van hoogwaardige klassieke muziek aan bewoners van de regio Jaarlijks worden vijf zondagmiddagconcerten gerealiseerd in de Grote Kerk van Monnickendam met muziek voor orgel, orkest en koor. Tijdens ieder concert klinkt een Bach cantate, muziek op een van de monumentale orgels van de kerk, instrumentale kamermuziek en a capella koormuziek. Op het podium staat dan doorgaans een gezelschap van 20 professionele orkestleden van het Nicolaasconsort en professionele zangers van PA’dam.
Grote mate van toegankelijkheid De serie is laagdrempelig: toegangskosten bedragen 12 euro en kinderen 1 euro. De duur van de concerten is beperkt tot 1 uur. Alle concerten zijn overdag.
Het aan een breed publiek presenteren van het in 2011 voor veel geld gerestaureerde Gerstenhauer orgel in de Grote Kerk. Een vast onderdeel van het concert is altijd de uitvoering van een bijzonder orgelstuk door Wim Dijkstra, de organist van de kerk
Muziekeducatie Ieder concert wordt voorafgegaan door een inleiding van 15 minuten door een docent van het Conservatorium in Amsterdam. Hierin wordt de cantate van de dag toegelicht, zowel op historische als op muzikale aspecten. De toelichting wordt geïllustreerd met muziekfragmenten die live worden gespeeld en gezongen. Soms wordt het publiek tijdens de inleiding uitgenodigd om koralen mee te zingen. Op deze manier kunnen bezoekers de muziek beter waarderen.
Bijdragen aan de binding in de gemeenschap - De concerten worden al vele jaren kosteloos rechtstreeks uitgezonden op het interne televisienetwerk van verzorgingstehuis Swaensborch in Monnickendam.
- Bewoners van Swaensborch kunnen met grote korting de concerten bezoeken (5 euro entree, een eventuele begeleider betaalt niets).
- Regelmatig worden vrijkaartjes beschikbaar gesteld voor lokale acties en goede doelen.
- In het kader van het Friends project wordt regelmatig aan amateurzangers de gelegenheid geboden om te participeren in professionele concerten. Een memorabel project was een concert waarin basisschoolleerlingen mee konden zingen in de koralen van een Bach cantate samen met zangers van PA'dam. Wim Dijkstra heeft toen tijdens schooluren met de kinderen gerepeteerd.
Klik hier voor het jaarverslag 2016
Klik hier voor het jaarverslag 2017
Klik hier voor het jaarverslag 2018
Klik hier voor het jaarverslag 2019
Klik hier voor het jaarverslag 2020
Klik hier voor het jaarverslag 2021

 

 


Klik hier voor privacy statement

Reacties zijn gesloten.