HOME

fotografie: Nico Oussoren en Esther van der Zon

Komende concerten

 

17 september 2023: Friendsconcert

Cantate 76 Die Himmel erzählen die Ehre Gottes.                     Johann Sebastian Bach

Der dreiundvierzigste Psalm                                                          F. Mendelsohn

Bach in Monnickendam houdt de traditie staande: we zingen met een groot koor van amateurs uit de regio en de professionele zangers van PA’dam onder leiding van Maria van Nieukerken. Op het programma staat een feestelijke cantate van Bach: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Het is Bachs bewerking van psalm 19, met een spetterende trompetpartij als uithangbord en een bijzondere plaats voor een heel oud en poëtisch instrument: de viola da gamba. Naast de psalm van Bach klinken psalmen van Mendelssohn en Van Noordt. Felix Mendelssohn schreef zijn drieënveertigste psalm voor achtstemmig koor a cappella. Zijn muziek zou je als een voortzetting van die van Bach kunnen noemen. Van Noordt is meer een (verre) voorloper. Deze organist van de Nieuwe Kerk van Amsterdam was de eerste Nederlander die orgelmuziek schreef met virtuoze pedaalpartijen. Van zijn hand speel ik op het Gerstenhauer-orgel psalm 116. Als contrast zal een van de solisten uit het Nicolaas Consort, hoboïste Marjolein Koning, een divertimento van Joseph Haydn spelen, vrolijke en levendige variaties op een thema.

Het concert begint om 16.00u en duurt ongeveer een uur. Entree is 15 euro voor volwassenen, 1 euro voor studenten en kinderen. Om 15.45u verzorgt componist Gustavo Trujillo een toelichting op de muziek.

 

Herdenkingsconcert Slag op de Zuiderzee!

zondag 29 oktober 2023
16.00u Grote Kerk, Monnickendam

Op 11 oktober 1573 vochten de watergeuzen tegen de Spanjaarden tijdens de Slag op de Zuiderzee. De slag was onderdeel van de Tachtigjarige Oorlog, waarin de Nederlanden streden om zelfbeschikkingsrecht en de daarmee samenhangende godsdienstvrijheid. Dit jaar wordt de slag in Noord-Holland uitgebreid herdacht. Bach in Monnickendam organiseert een speciaal herdenkingsconcert rondom de thema’s van de strijd: het water, het gevecht, katholiek versus protestant, Spanje en Nederland en de roep om vrede.

Het orgel van de Grote Kerk stamt voor een belangrijk deel uit de zestiende eeuw. Terwijl Cornelis Dirkszoon, de burgermeester van Monnickendam, de vloot van de watergeuzen aanvoerde in het gevecht met de soldaten van Alva, werd de lucht door dezelfde orgelpijpen geblazen die ook tijdens dit concert zullen klinken. Het programma begint dus met het orgel:
Wim Dijkstra speelt Batalha, de nabootsing van strijd op muziek gezet door Pedro de Araujo.

De vete tussen de Spanjaarden en de watergeuzen was een strijd tussen katholieken en protestanten. De grote, Spaanse, katholieke componist van de zestiende eeuw was Tomás Luis de Victoria. Kamerkoor PA’dam zingt onder leiding van Maria van Nieukerken het Agnus Dei uit zijn Misa O quam gloriosum: Lam van God, dat wegdraagt de zonden der wereld, geef ons de vrede!

Jan Pieterszoon Sweelinck is de beroemdste componist van de Noordelijke Nederlanden. Hij werd geboren in 1561 was het grootste deel van zijn leven organist van de Oude Kerk in Amsterdam. Van zijn hand klinkt de Pavana hispanica, de langzame dans met de Spaanse oorsprong.

Heel andere Spaanse muziek spelen drie blazers van het Nicolaas Consort, de Danza española van Enrique Granados. Deze componist overleed tijdens een andere oorlog op zee. In 1916 werd het schip waarop hij voer van Frankrijk naar New York getorpedeerd door eenDuitse onderzeeër.

Als reactie op die Eerste Wereldoorlog componeerde Ravel zijn Trois Chansons, waarvan PA’dam de tweede zal zingen: Trois beaux oiseaux du paradis. Een meisje zingt over haar geliefde die soldaat is in de oorlog. Zij voelt haar hart verkillen wanneer drie vogels haar zijn dood aankondigen.

Water Music van George Frederic Handel kan vanwege de titel alleen al op dit concert niet ontbreken. Het Nicolaas Consort speelt de verzameling dansen die samen de derde Suite vormen.

Du Friedefürst, Herr Jesu Christ is het protestantse kerklied voor tijden van oorlog: niemand kan ons verlossen van oorlog dan jij, vredevorst. Dietrich Buxtehude schreef een werk voor orkest en drie zangers op de drie coupletten van dit lied. Oorspronkelijk klonk het tijdens zijn zogenaamde Abendmusiken, concerten op de zondagmiddag in het zeventiende-eeuwse Lübeck. Deze zondagmiddag klinkt zijn muziek in Monnickendam.

Het concert wordt afgesloten met een Bachcantate op hetzelfde kerklied: Du Friedefürst, Herr Jesu Christ. De cantate eindigt met een koraal: O God, jij weet welke wreedheden de vijanden in hun woede begaan. Welaan, strekt je hand uit naar een verward, geplaagd land.Die hand kan de macht van de vijanden breken en ons blijvende vrede brengen. Zo verschuiven we binnen het concert de aandacht van de strijd naar de vrede.

 

 

Stichting Bach in Monnickendam heeft als doelstelling het verzorgen van muziekvoorstellingen met als uitgangspunt de muziek van J.S. Bach. De stichting heeft geen winstoogmerk en is ANBI geregistreerd.

Per jaar verzorgt de Stichting 5 concerten in de Grote Kerk te Monnickendam. Uitvoerende zijn kamerkoor PA'dam o.l.v. Maria van Nieukerken, het Nicolaas Consort Amsterdam en Wim Dijkstra, de vaste organist van de Grote Kerk. Nadere informatie kunt u vinden op de pagina 'over ons' (kopjes bovenaan deze pagina).

 

Onvermijdelijk: de financien........

Geregeld krijgen we van bezoekers de vraag of ze iets financieel extra's kunnen doen om Bach in Monnickendam te steunen. Met ingang van 2023 is de toegang 15 euro. Daarmee houden we goede muziek bereikbaar, ook voor de kleine beurs en doen we iets aan de balans op de begroting. De financiële huishouding van Bach in Monnickendam vereist de nodige evenwichtskunst.

Uw gift is van harte welkom! U kunt uw gift overmaken naar  NL 62 RABO 0128 8496 65.

Uiteraard kunt u aan de kassa ook ter plekke een extraatje geven.

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.